EX PONTO

 

Revista EX PONTO

 

 

Revistă trimestrială publicată de Editura EX PONTO şi S.C.INFCON S.A Constanţa.

Director Fondator: Ioan Popişteanu (1942-2012)

Director General: Leonard Vizireanu

 

Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, cu susţinerea Filialei „Dobrogea” a Uniunii Scriitorilor din România şi cu sprijinul ROMDIDAC S.A. Bucureşti.

                                            
                                Ioan Popisteanu                                     

REDACŢIA:

Redactor şef: Ovidiu Dunăreanu
Redactor şef-adjunct: Nicolae Rotund
Redactori: Angelo Mitchievici, Ileana Marin (S.U.A.), Sorin Roşca, Lăcrămioara Berechet, Olimpiu Vladimirov (Tulcea)
Prezentare grafică: Constantin Grigoruţă
Tehnoredactare: Aura Dumitrache
Prepress: Leonard Vizireanu

COLEGIUL ŞTIINŢIFIC:

Sorin Alexandrescu, acad. Solomon Marcus, Andrei Bodiu, Ioan Stanomir, Vasile Spiridon, Doina Păuleanu, Antonio Patraş

COLEGIUL CONSULTATIV:

Florin Şlapac, Ion Roşioru, Stoica Lascu, Bardu Nistor, Ştefan Cucu, Virgil Coman, Liviu Lungu

Adresa - Redacţia şi administraţia:

Aleea Prof. Murgoci nr.1, cod 900132, Constanţa, Jud. Constanţa
Tel./Fax: 0241.58.05.27; 58.56.27
E-mail: exponto@infconsa.ro; ovidiudunareanu@gmail.com

Revista se difuzează:

  • În Constanţa, prin reţeaua chioşcurilor "Cuget Liber" s.a.
  • La Muzeul de Artă Constanţa
  • În Bucureşti, la Centrul de Difuzare a presei de la Muzeul Literaturii Române
  • Prin abonamente şi direct, de la sediul Redacţiei.

Apariţia unei publicaţii de anvergură cu deschidere naţională şi internaţională, asemenea revistei EX PONTO - text/imagine/metatext, într-un spaţiu de margine cum este ţinutul dintre Dunăre şi Marea Neagră, în care tradiţia editării unor reviste cultural-literare performante a fost destul de săracă, se dovedeşte un act de cultură dintre cele mai benefice şi mai demne de luat în seamă. Mai ales când acesta nu este iniţiat de foruri locale sau centrale, ci este expresia unei iniţiative particulare.

Întemeietorii revistei (octombrie 2003) au fost Ioan Popişteanu, directorul Bibliotecii Universităţii „Ovidius” din Constanţa şi al Editurii „Ex Ponto”, prozatorul Ovidiu Dunăreanu (atunci proaspăt demisionat din funcţia de redactor şef al revistei „Tomis”), criticii literari Nicolae Rotund şi Ileana Marin, Paul Prodan, directorul general al S.C. INFCON S.A. şi poetul Olimpiu Vladimirov din Tulcea. La scurt timp, lor li s-au adăugat eseistul şi criticul Angelo Mitchievici, plasticianul Constantin Grigoruţă, poetul Sorin Roşca şi tehnoredactorul  Aura Dumitrache.

Programul revistei, expus în primul număr (octombrie-decembrie 2003), are ca obiectiv principal promovarea performanţelor literar-artistice şi culturale regionale, într-un echilibru obiectiv cu cele naţionale şi internaţionale. Revista şi-a impus, încă din start, să continue spiritul şi înălţimea  profilate de revistele de renume din Dobrogea: Analele Dobrogei, Arhiva Dobrogei, Revista Dobrogeană, Festival, Litoral, Tomis (cel de până în anul 2003), de unde şi larga deschidere tematică a ei, configurând astfel specificitatea ţinutului de la mare şi o imagine aparte a sa în ansamblul revistelor româneşti contemporane.

EX PONTO se doreşte o publicaţie ofensivă, de actualitate, deschisă schimbului de idei, lipsită de inhibiţii şi complexe provinciale, călăuzită de spirit polemic, exigenţă, obţinându-şi reputaţia din notorietatea semnăturilor şi consistenţa textelor, un instrument de identificare a unui spaţiu şi a unei elite intelectuale.

În cele trei segmente ale sale - text/imagine/metatext - prevalează: literatura originală - poezia, proza, memorialistica, teatrul - traducerile; prezentarea unor mari artişti contemporani ai imaginii şi reproduceri color după lucrările acestora; cronicile, eseurile, studiile de critică şi istorie literară, de estetică şi comparatistică, de filosofie, istorie, arheologie, antropologie, cercetare ştiinţifică, artă, interviurile, dezbaterile etc.

Publicarea unor materiale în limbi de circulaţie: engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană face din revistă o publicaţie cu deschidere maximă către spaţiul european.

Faptul că Ministerul de Externe al României, prin Departamentul Românilor de Pretutindeni a selectat şi difuzat revista pe întregul mapamond, numeroasele consideraţii scrise la adresa revistei cât şi distincţiile şi premiile ce i-au fost acordate în cei nouă ani de apariţie ne îndreptăţesc să credem că publicaţia noastră îşi îndeplineşte onorant menirea, constituind o mărturie de cultură, temeinică şi veritabilă, de aici, de pe ţărmul Pontului Euxin.