Colaboratori din ţară:

Nicolae Breban, Sorin Alexandrescu, Solomon Marcus, Al. Săndulescu, Pericle Martinescu, Gabriel Ştrempel, Paul Miclău, Aurel Rău, Eugen Uricaru, Radu Cârneci, Horia Zilieru, Corneliu Ştefanache, Mircea Muthu, Ioan Flora, Ioan Holban, Petru Ursache, Dinu Flămând, Liviu Grăsoiu, Marius Tupan, Dan Mănucă, Constantin Abăluţă, Ileana Mălăncioiu, Petre Stoica, Gheorghe Istrate, Ion Beldeanu, Liviu Ioan Stoiciu, Nicolae Prelipceanu, Dan Perşa, Liliana Ursu, George Vulturescu, Horia Gârbea, Gheorghe Schwartz, Aura Christi, Dan Stanca, Ioan Lăcustă, Cassian Maria Spiridon, Florentin Popescu, Lucian Vasiliu, Daniel Corbu, Adrian Alui Gheorghe, Simona-Grazia Dima, Gellu Dorian, Ion Stratan, Valeriu Stancu, Constantin Stan şi alţii.

Lor li s-au alăturat nume din arealul dobrogean şi din zonele limitrofe:

Valentin Şerbu, Florin Şlapac, Dumitru Mureşan, Ovidiu Dunăreanu, Sorin Roşca, Arthur Porumboiu, Puiu Enache, Nicoleta Voinescu, Constantin Novac, Nicolae Motoc, Marian Dopcea, Ion Roşioru, Elvira Iliescu, Cristina Tamaş, Sanda Ghinea, Şerban Codrin, Ioan Neşu, Liviu Capşa, Paul Sârbu, Ştefan Caraman, Viorel Dinescu, Iulian Talianu, Olimpiu Vladimirov, Adrian Buşilă şi alţii.

Printre colaboratori s-au aflat şi tinerii scriitori:

Dan Bogdan Hanu, Iulia Pană, Augustin Ioan, Liviu Lungu, Paul Cernat, Angelo Mitchievici, Antonio Patraş, Bianca Burţa Cernat, Doris Mironescu, Chris Tănăsescu, Radu Vancu, Dragoş Vişan, Cosmin Citloş, Amelia Stănescu, Cristiana Eso, Mădălin Roşioru, Carmen Raluca Şerban, Alina Costea şi alţii.

La ilustrarea numerelor au colaborat artişti plastici din Constanţa şi Tulcea, dar şi din Bucureşti şi străinătate:

Marin Gherasim, Mircea Ciobanu, Eugeniu Barău, Iosif Kiraly, Gheorghe Caruţiu, Cicerone Ciobanu, Ibrahima Keita, Florin Ferendino, Constantin Grigoruţă, Gheorghe Fărcăşiu, Eusebio Spânu, Eduard Andrei, Ecaterina Leca Botezatu şi alţii.

Cronici plastice, eseuri, de teatru şi muzică au semnat:

Doina Păuleanu, Florica Cruceru, Geta Deleanu, Mariana Popescu şi alţii.

Rubricile de istorie, arheologie, antropologie, balcanistică au fost susţinute de:

Şerban Papacostea, Mihai Irimia, Valentin Ciorbea, Stoica Lascu, Marian Neagu, Virgil Coman, V.H.Baumann, Livia Buzoianu, Constantin Chera, Virgil Lungu, Gabriel Custurea şi alţii.

Universitarii constănţeni se numără printre colaboratorii valoroşi ai reviste:

Nicolae Rotund, Ileana Marin, Nistor Bardu, Lăcrămioara Berechet, Ştefan Cucu, Nicolae V. Dură, Adina Ciugureanu, Laura Mesina, Sergiu Miculescu, Ibram Nuredin şi alţii.

Colaboratori din străinătate:

Adam Puslojic (Serbia), Ricardo Monserat, Claudio Magris şi Giovanni Rotiroti (Italia), Roman Kissiov, Georgi Grzdev şi Kristin Dimitrova (Bulgaria), Heinz Tschachler (Austria), Gerard Noire, James Amsar şi George Astaloş (Franţa), Cenghiz Bektaş (Turcia), John P. Quin (S.U.A.), Gerard Augustin (Belgia), Leo Butnaru, Emilian Galaicu Păun, Arcadie Suceveanu, Mihai Cimpoi şi Nicolae Dabija (Republica Moldova), Pavel Chihaia, Radu Bărbulescu, Ion Dumitru şi Germinal Casado (Germania), Jacques Chessex (Elveţia), Germain Droogenbrodt (Spania), Phillippe Pujos (Spania), Oliver Friggieri (Malta) şi alţii.